Subscribe to RSS - HOTAS
Witaj Pilocie! FSX, FS2004, Flight, Rise of Flight, Lock On, DCS, Condor, Take on Helicopters, IL-2...


Digital Combat Simulator

Flight Simulator oraz P3D

Seria IL-2

Take on Helicopters

Condor Soaring Simulator

Rise of Flight

Falcon Allied Force

Testy Sprzętu

Startujemy !

Historia

Reportaże

DCS: A-10C Lekcja 5

Witam! W tej lekcji przedyskutujemy konfigurację, a także użycie modułu "Litening" (TGP) w A-10C "Warthog". Moduł ten służy do rozpoznania, śledzenia, a także atakowania wybranych celów naziemnych, jak i powietrznych. Dodatkowo Litening umożliwia kierowanie broni naprowadzanych laserowo, a także wyszukiwanie celi oznaczonych promieniem lasera przez inne jednostki na polu walki. A-10C może przenosić moduł Litening na pylonach 2 i 10.

A-10C wraz z zasobnikiem AN/AAQ-28(V) "Litening" pod prawym skrzydłem i z pełnym zasobem sterowanego uzbrojenia.

Uruchomienie modułu TGP

Na początek upewnimy się czy na panelu AHCP przełącznik TGP znajduje się w pozycji ON (1). Jeżeli tak nie jest, należy zmienić pozycję przełącznika.

AHCP TGP ON

Następnie, na prawym wyświetlaczu MFCD klikamy przycisk OSB15 (TGP), aby przejść do strony modułu. Jeżeli na wyświetlaczu zobaczymy informację „NOT TIMED OUT” oznacza to, że moduł przeprowadza w tej chwili testy i uruchomi się po upływie około minuty od momentu włączenia go.

Ekran uruchomionego i gotowego modułu TGP powinien wyglądać jak na obrazku poniżej.

TGP STBY

Na samej górze wyświetlacza MFCD znajdziemy trzy główne tryby pracy modułu:

 • A-G(1): Przycisk uruchamia tryb „air to ground”.
 • STBY(2): Przycisk wyłącza TGP. Jest to domyślny tryb pracy TGP.
 • A-A(3): Przycisk uruchamia tryb „air to air”.

W tej lekcji zajmiemy się wyłącznie trybem „air to ground”. Na początek należy kliknąć przycisk OSB2 (A-G), aby przejść do trybu „powietrze-ziemia”.

Omówienie wyświetlanych informacji

Zanim przejdziemy do samej obsługi modułu, omówimy najważniejsze symbole i informacje wyświetlane na stronie TGP.

TGP A-G

WIDE/NARROW (1): Parametr ten określa szerokość pola widzenia TGP. Szerokość pola widzenia determinuje jak duży obszar terenu jesteśmy w stanie zobaczyć.

CCD/WHOT/BHOT (2): Parametr ten informuje nas jakiego sensora używa obecnie TGP.

 • CCD: Standardowa kamera używana do działań dziennych i przy dobrych warunkach atmosferycznych.
 • WHOT: Kamera FLIR, reagująca na ciepło obiektów. Używana do działań praktycznie w dowolnych warunkach atmosferycznych. Cieplejsze obiekty wyświetlane są na kolor jaśniejszy, niż ciemne tło.
 • BHOT: Działa podobnie do trybu WHOT z tą różnicą, że obiekty cieplejsze wyświetlane są na kolor ciemniejszy, niż jasne tło.

Wskaźnik kierunku (3): W tym miejscu wyświetlany jest symbol wskazujący północ. Północ wskazywana jest przez strzałkę i dotyczy obserwowanego obszaru.

LSS (4): Przycisk ten uaktywnia tryb poszukiwania celu oznaczonego wiązką lasera. Więcej informacji na temat trybu LSS znajdziecie w dalszej części tej lekcji.

AREA/POINT/INR-A/INR-P (5):  Parametr informuje o trybie śledzenia TGP.

 • AREA: TGP postara się automatycznie utrzymać wybraną część terenu w środku celownika.
 • POINT: TGP postara się automatycznie utrzymać wybrany cel, bądź obiekt w środku celownika.
 • INR-A: Tryb ten uruchamia się, kiedy dochodzi do zasłonięcia sensora TGP np. przez część samolotu, a wcześniej aktywny był tryb AREA. W tym trybie TGP postara się utrzymać wcześniej wybraną część terenu na podstawie danych uzyskanych z nawigacji inercyjnej. W momencie kiedy sensor TGP zostanie odsłonięty, tryb ten zostanie zastąpiony trybem AREA.
 • INR-P: Tryb ten działa podobnie jak tryb INR-A z tą różnicą że uaktywnia się zamiast trybu POINT.

Odległość do celu (6): Parametr ten wskazuje odległość (w milach) do miejsca, bądź celu wskazanego przez celownik TGP.

Sztuczny horyzont (7): Jest to dość uproszony sztuczny horyzont, informujący o przechyle, a także pochyleniu samolotu.

Położenie sensora (8): Symbol informuje nas o położeniu celownika TGP w stosunku do nosa samolotu. W tym przypadku cel znajduje się po prawej stronie samolotu.

Strona TGP zawiera także więcej przydatnych informacji, takich jak: aktualny czas, wysokość samolotu nad poziomem gruntu .itd. Na razie jednak pominiemy te informacje, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania.

Następnie, przejdziemy do strony edycji ustawień modułu TGP. Aby to zrobić, klikamy przycisk OSB1 (CNTL).

TGP CNTL

W tej sekcji umówimy tylko trzy najważniejsze parametry, które dotyczą lasera, a także wskaźnika IR.

LATCH (1): Parametr określa sposób ręcznego uruchamiania lasera, bądź wskaźnika IR.

 • OFF: Laser, bądź wskaźnik IR będzie włączony, tak długo jak przycisk Nosewheel Steering (lub Insert na klawiaturze) pozostanie wciśnięty.
 • ON: Laser, bądź wskaźnik IR zostanie włączony po naciśnięciu przycisku Nosewheel Steering (lub Insert na klawiaturze). Laser zostanie wyłączony po następnym naciśnięciu przycisku.

L (2): Parametr określa kod lasera, używanego do kierowania bomb naprowadzanych na punkt odbicia lasera. Domyślny kod lasera to 1688 i w większości przypadków nie ma potrzeby go zmieniać. W przypadku, kiedy w ataku bierze udział więcej maszyn korzystających z takiego samego uzbrojenia, warto zmienić ten kod na inny, aby uniknąć atakowania celi wskazanych przez inne maszyny. Po zmianie kodu lasera, należy ustawić ten sam kod na przenoszonym uzbrojeniu.

LSS (3): Parametr wskazuje kod lasera jaki będzie poszukiwany w trybie LSS.

Aby powrócić do ekranu głównego trybu A-G, klikamy OSB1 (RTN).

Zdjęcie zewnętrzne "Warthoga" z widocznym zasobnikiem AN/AAQ-28(V) "Litening"

Obsługa TGP

Moduł TGP po uruchomieniu i wybraniu trybu (w tej lekcji omawiamy tryb A-G) wyświetli obraz z kamery CCD. Domyślnie, sensor TGP skierowany jest dokładnie na wprost modułu. Aby móc kontrolować TGP należy najpierw ustawić go jako SOI („sensor of interest”). Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na kliknięciu przycisku OSB15 (TGP) na prawym MFCD, kiedy strona TGP jest już otwarta, a także wybrano wcześniej tryb pracy (A-G, lub A-A). Drugim sposobem jest wciśnięcie i przytrzymanie przez około sekundę przycisku Coolie Switch Right, lub K na klawiaturze.

Kiedy TGP zostanie ustawiony jako SOI, zniknie napis „NOT SOI” ze strony TGP.

Na początek zaczniemy od poruszania się kursorem TGP. Aby to zrobić używamy przełącznika Slew lub przycisków „;”, „.”, „,”, „/” na klawiaturze. Celownik TGP możemy przesuwać tylko w jednym kierunku jednocześnie, to oznacza, że nie możemy przesuwać celownika po skosie.

Kolejna rzecz, to przybliżanie i oddalanie widoku. Aby przybliżyć, bądź oddalić widok używamy przełącznika DMS Forward/Aft, lub na klawiaturze Home/Delete. Do dyspozycji mamy także zmianę pola widzenia sensora. Wykonujemy to poprzez wciśnięcie przycisku China Hat Forward, lub na klawiaturze V.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych, czy pory dnia może okazać się konieczne skorzystanie z kamery FLIR. Poszczególne sensory możemy zmieniać w następujący sposób:

 • CCD: Przycisk Boat Switch Center, bądź RAlt+Left na klawiaturze.
 • WHOT: Przycisk Boat Switch Aft, bądź RAlt+Down na klawiaturze.
 • BHOT: Przycisk Boat Switch Forward, bądź RAlt+Right na klawiaturze.

Tryby śledzenia możemy zmieniać naciskając przycisk TMS Forward, bądź LCtrl+Up na klawiaturze.

Wyszukiwanie wiązki lasera, LSS

Moduł TGP ma możliwość wyszukiwania celu oznaczonego laserem przez inny samolot, lub jednostkę naziemną. Przed rozpoczęciem wyszukiwania wiązki lasera, należy się upewnić, czy wpisany jest poprawny kod lasera w ustawieniach TGP (domyślnie jest to kod 1688). Aby to zrobić przechodzimy do edycji ustawień TGP klikając przycisk OSB1 (CNTL). Poszukiwany kod lasera zostanie wyświetlony jako wartość parametr LSS. Jeżeli wpisany kod jest niepoprawny, nowy kod wpisujemy na panelu UFC (panel znajdujący się zaraz pod wyświetlaczem HUD), lub CDU, a następnie klikamy OSB16 (LSS). Na koniec wychodzimy ze strony ustawień klikając przycisk OSB1 (RTN).

Na początek ustawiamy TGP w rejon, gdzie spodziewamy się wrogich jednostek po czym klikamy przycisk OSB6 (LSS), aby rozpocząć poszukiwanie wiązki lasera.

TGP LSS

Pod celownikiem modułu TGP powinna zostać wyświetlona informacja odnośnie poszukiwania lasera (LSRCH) (1). Po uruchomieniu wyszukiwania lasera, obraz z sensora TGP zostanie „zamrożony”, dopóki nie zostanie odnaleziony cel, bądź nie klikniemy przycisku OSB6 (LSS) przerywając tym samym poszukiwanie celu.

TGP LTRACK

W momencie kiedy TGP odnajdzie poszukiwany cel, poniżej celownika zostanie wyświetlona informacja o odnalezieniu celu (DETECT), a po chwili informacja o śledzeniu celu (LTRACK), a celownik TGP zostanie umieszczony na celu wskazanym przez laser. Od tej chwili na stronie TGP będzie wyświetlany obraz w czasie rzeczywistym.

Cel trafiony! To również można podejrzeć na TGP. Współczesne ataki A-G.

Software: 
sob., 11/05/2013 - 13:06 -- Conel

aerosoft.jpg capitan_sim.jpg  pilots.jpg

   

Partnerzy serwisu