Subscribe to RSS - Shockwave Production
Witaj Pilocie! FSX, FS2004, Flight, Rise of Flight, Lock On, DCS, Condor, Take on Helicopters, IL-2...


Digital Combat Simulator

Flight Simulator oraz P3D

Seria IL-2

Take on Helicopters

Condor Soaring Simulator

Rise of Flight

Falcon Allied Force

Testy Sprzętu

Startujemy !

Historia

Reportaże

DCS: A-10C Lekcja 3

Użycie bojowe pocisku rakietowego

AGM-65 Maverick

AGM-65 Maverick – samonaprowadzający pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia lub powietrze-woda typu wystrzel-i-zapomnij („fire & forget”) przeznaczony do niszczenia szerokiej gamy celów poczynając od broni ciężkiej, pojazdów, budynków, umocnień do okrętów nawodnych. Pocisk opracowano w kilku wersjach różniących się sposobem naprowadzania na cel oraz wielkością i rodzajem głowicy bojowej.

Wersje pocisków Maverick w DCS:

 • AGM-65D

System naprowadzania:  podczerwień
Głowica: 125 funtów (57 kg), kumulacyjna
Prędkość: 1150 [km/h]
Zasięg: do 22 km

Może być podczepiony na pylonie podskrzydłowym LAU-117 lub nawet do trzech sztuk na pylonie LAU-88.

Wersja "D" była odpowiedzią na przystosowanie Mavericka do działań w złych warunkach atmosferycznych oraz w nocy. Zamiast kamery TV zastosowano kamerę termowizyjną, która pozwalała zwiększyć zasięg obserwacji i rażenia do 22 km , poza tym wymieniono silnik rakietowy na pracujący na paliwie bezdymnym. Część pocisków zmodernizowano później do wersji AGM-65D-2, która to miała szybszą głowicę naprowadzania. Wersja weszła do służby w 1986 roku.

 • AGM-65G

System naprowadzania:  podczerwień
Głowica: 300 funtów (136 kg), burząca
Prędkość: 1150 [km/h]
Zasięg: do 22 km

Może być montowana tylko na LAU-117 po jednej sztuce.

Prace i potrzeby Piechoty Morskiej i Marynarki Wojennej nad Maverickiem ze zwiększoną głowicą spowodowały także zainteresowanie Sił Powietrznych. Było to połączenie głowicy bojowej o masie 136 kg z systemem naprowadzania przy użyciu kamery termowizyjnej z wersji "D". Pocisk wszedł do służby w 1990 roku. W późniejszym okresie czasu pojawiła się wersja AGM-65G-2, która posiadała szybszy system naprowadzania, pozwalający na zwalczanie celów ruchomych.

 • AGM-65H

System naprowadzania:  elektro-optyczny
Głowica: 125 funtów (57 kg), kumulacyjna
Prędkość:  1150 [km/h]
Zasięg: do 27 km

Może być podczepiony na pylonie podskrzydłowym LAU-117 lub nawet do trzech sztuk na pylonie LAU-88.

Ze względu na duże szumy i trudności z odczytem obrazu z pocisków AGM-65D, pojawiające się w warunkach pustynnych, które pierwszy raz zaobserwowano podczas operacji Pustynna Burza postanowiono wymienić telewizyjne systemy naprowadzające na nowocześniejsze z matrycą CCD. Opracowany przez Raytheon nowy system naprowadzający charakteryzuje się lepszą rozdzielczością obrazu, zdolnością namierzania celu z większej odległości i większą czułością sensora podczas działań przy słabym oświetleniu. Matryca CCD ma też wady, które uniemożliwiają jej użycie w nocy. Oznaczenie AGM-65H przypisano pociskom poprzednich wersji AGM-65B/D wyposażonym w nowy system naprowadzający oparty na CCD. Początkowo planowano zmodernizować wszystkie pociski starszych typów do standardu AGM-65H, ale obecnie zrezygnowano z tych planów na rzecz wprowadzenia nowej wersji pocisku AGM-65K.

 • AGM-65K

System naprowadzania:  elektro-optyczny
Głowica: 300 funtów (136 kg), burząca
Prędkość: 1150 [km/h]
Zasięg: do 27 km

Może być montowana tylko na LAU-117 po jednej sztuce.

Druga wersja wtórna dla Sił Powietrznych zmodernizowana wersja pocisku AGM-65G z systemem naprowadzającym z matrycą CCD., w porównaniu z wersją "H" jedyną różnicą jest masa głowicy bojowej, wynoszącej w tym przypadku 136 kg . Do modernizacji przeznaczono stare pociski wersji "D" i "G".

 • TGM-65D

Wersja treningowa pocisku AGM-65D z inercyjnym silnikiem rakietowym.
Może być montowana tylko na LAU-117.

 • TGM-65G

Wersja treningowa pocisku AGM-65G z inercyjnym silnikiem rakietowym.
Może być montowana tylko na LAU-117.

 • CATM-65K

Wersja treningowa pocisku AGM-65K z inercyjnym silnikiem rakietowym.
Może być montowana tylko na LAU-117.

 • TGM-65H

Wersja treningowa pocisku AGM-65H z inercyjnym silnikiem rakietowym.
Może być montowana tylko na LAU-117.

Sposób użycia

1. Uzbrój środki bojowe przełącznikiem MASTER ARM w pozycję ARM (uzbrojowy).

2. Wybierz Mavericka – przejdź na stronę DSMS klikając odpowiedni klawisz na obudowie MFCD, następnie naciśnij przycisk przy odpowiednim stanowisku,
gdzie widnieje tekst AGM-65.
Istnieje też alternatywny sposób wyboru uzbrojenia za pomocą czterokierunkowego „grzybka” DMS na drążku. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy HUD jest w trybie SOI („Sensor Of Intrest” – aktywny sensor nadrzędny). Tryb jest aktywny, gdy widoczna jest kropka w lewym dolnym rogu HUDa. Klikając „grzybek” w lewo lub prawo (klawisze „Delete” i „Page Down”) przełącza się listę sekwencyjnie między zapisanymi lub stworzonymi domyślnie profilami uzbrojenia.

Pełna lista profili środków bojowych widoczna jest na podstronie PROF strony DSMS, gdzie istnieje też możliwość segregowania listy, tworzenie nowych, zmiany, aktywacja i deaktywacja, oraz kasowanie poszczególnych profili.

3. Przy użyciu klawiszy na obudowie MFCD przejdź na stronę MAV i kliknij EO by włączyć zasilanie sensora. Pamiętaj, że system naprowadzania potrzebuję około 3 minut do pełnej aktywacji. W tym czasie status pocisku na danej stronie zmieni się
z „OFF” na „ALIGN”

Oznaczenia statusu pocisku Maverick na stronie DSMS

Status jest widoczny w dolnej linijce na końcu wpisu w prostokątnej ikonie pylonu 117 (LAU-117):

 • OFF – zasilanie sensora jest wyłączone
 • ALN – Maverick jest w trakcie 3-minutowej aktywacji
 • RDY – pocisk gotowy do użycia
 • STBY – Maverick w trybie czuwania, ale aktywny
 • FLAPS – ostrzeżenie, że klapy skrzydeł są w dolnej pozycji i muszą zostać podniesione

 

Tryby pracy sensora

1. Domyślnie, gdy jedynie włączysz zasilanie sensora, ale nie wybierzesz samego pocisku jako aktywnego profilu, Maverick po 3 minutowej aktywacji przejdzie w tryb SENSOR – widać to po wyświetlonej informacji w lewej części ekranu na stronie MAV. Oznacza to, że możesz używać sensora normalnie lecz nie możesz jeszcze odpalić broni.

2. Aby przygotować pocisk do odpalenia musisz aktywować jego profil (grzybkiem DMS, gdy HUD jest w SOI lub za pośrednictwem strony DSMS co opisałem wcześniej).

 

Maverick w centroidalnym trybie śledzenia

1. W czasie, gdy profil Mavericka jest aktywny, w miejsce informacji SENSOR w lewej części ekranu pojawia się dynamiczna skala zasięgu odpalenia pocisku (DLZ – „Dynamic Launch Zone”). Strzałka z numerem po prawej stronie danej skali obrazuje zasięg między samolotem, a miejscem na ziemi, wskazanym przez środek bramy śledzenia. Klamra dolnej połowy skali przedstawia minimalny i maksymalny zasięg odpalenia (górna część – maksimum / dolna – minimum). Zaś liczba przy strzałce wskazuje przybliżony czas osiągnięcia celu po wystrzeleniu (mierzony w sekundach).

2. Użyj przełączników obrotu („Slew Switch” – czterokierunkowy grzybek na przepustnicy / Klawisze klawiatury „średnik”, „przecinek”, „kropka” i „slash”), by przemieszczać bramę śledzenia w kierunku celu.
Aby automatycznie podporządkować obramowanie wszystkich sensorów na aktualny punkt SPI („Sensor Point of Interest”), przytrzymaj chwilę dłużej (ok. 2 sekund) przełącznik „China Hat Forward” znajdujący się na przepustnicy (klawisz „V”).

3. Możliwa jest zmiana pola widzenia – po krótkim naciśnięciu „China Hat Forward” (klawisz „V”) na przepustnicy obraz z sensora pocisku (znajdujący się w polu oznakowanym przez narożne markery) zostanie przybliżony. Po ponowne wciśnięciu „China Hat Forward” obraz wróci do standardowego widoku.

4. Metoda „przesuń i puść” – przemieść bramę śledzenia na cel, a następnie puść przełącznik obrotu („Slew Switch”). Po puszczeniu przełącznika Maverick będzie próbował zalokować się w centrum masy celu wykrytym w obramowaniu. Jeśli sensor nie będzie w stanie zalokować celu głowica po paru sekundach przejdzie w Tryb Zerwania Śledzenia („Break Lock Mode”), a krzyż nitek celowniczych rozszerzy się poza krawędzie ekranu. Aby spróbować zalokować cel raz jeszcze należy znów przemieścić obramowanie z powrotem na wybrany obiekt i puścić przełącznik.
W zależności od odległości i rozmiarów celu, proces ten może wymagać kilku prób.

5. Jeśli głowica jest w unieruchomiona (np. znajduje się w domyślnym trybie celownika „Boresight” lub jest podporządkowana punktowi SPI), to przesunięcie jej za pomocą przełącznika obrotu zdezaktywuje jej stabilizacje.

6. Alternatywą do metody „przesuń i puść”, by zalokować cel można posłużyć się trybem celownika („Boresight”) – głowica jest wtedy wycentrowana, a na HUD po środku widoczny jest jej celownik. Wystarczy wówczas skierować samolot tak,
by umieścić dany celownik na celu i wcisnąć na krótko „TMS Forward” znajdujący się na drążku sterów (kombinacja klawiszy „CTRL” + „Strzałka do góry”)
by zainicjować „lock”. Warto także używać „TMS Forward” przy metodzie „przesuń
i puść”.

1. Gdy Maverick zalokuje się na celu, krzyżyk kierunku, który przedstawia kąt widzenia pocisku względem osi podłużnej samolotu, zacznie migać.

2. W tym momencie możesz wcisnąć i przytrzymać guzik odpalenia uzbrojenia („weapon release buton” na drążku sterowym – kombinacja klawiszy „Prawy Alt” + „Spacja”) aż do momentu wystrzelenia pocisku.

 

Jeżeli wystrzeliłeś Mavericka z pylonu LAU-88, to automatycznie głowica następnego pocisku na tym samym pylonie przemieści się na ostatnią pozycję locka poprzedniej rakiety.
Proces ten nazywa się „szybkim rysowaniem” (Quick Draw).

Jeśli zamierzasz wycentrować głowicę ponownie do domyślnego trybu celownika (Boresight) naciśnij krótko „China Hat Aft” (klawisz „C” na klawiaturze).

Centroidalny tryb śledzenia najlepiej sprawdza się przy lokowaniu pojazdów w ruchu lub małych, stacjonarnych celów.

 

Maverick w wymuszonym trybie śledzenia skorelowanego

Jeśli potrzebujesz zaatakować pewną część dużego obiektu (np. określone okno budynku biurowca), możesz w tym celu wykorzystać „tryb wymuszonego skolerowania”. Tryb ten działa tylko w pociskach wersji AGM/TGM-65H, AGM/TGM-65G, AGM-65K oraz CATM-65K. Głowica kreauje wówczas uproszczony obraz terenu i naprowadza się na określone kontrastujące miejsce danego obszaru.

Aby użyć Maverick w trybie skorelowanego śledzenia należy:

1. Umieścić przełącznik „Boat Switch” na przepustnicy w pozycji centralnej (kombinacja klawiszy „Prawy Alt” + „Strzałka w dół”).

2. Przesunąć bramę śledzenia w pobliżu celu.

3. Ustabilizować Mavericka względem ziemi naciskając krótko „TMS Aft” na drążku (kombinacja klawiszy „Ctrl” + „Strzałka w dół”).

4. Przesunąć bramę śledzenia na kontrastujące miejsce, obramowanie w pełni się zawęzi, a krzyżyk kierunku całkowicie ustabilizuje.

5. Możesz teraz odpalić pocisk.

Soft: 
pt., 23/03/2012 - 09:22 -- poko24

aerosoft.jpg capitan_sim.jpg  pilots.jpg

   

Partnerzy serwisu